Upcoming Events
Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Tel. 042-215-100 Fax. 042-247-711

เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือ

email: com.hospitaludh@gmail.com

โรงพยาบาลอุดรธานี ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์

แผนที่