Upcoming Events
Home / กลุ่มงานบริหารทั่วไป / โครงการอบรมส่งเสริมการใช้กฏหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมส่งเสริมการใช้กฏหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2565

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการอบรมส่งเสริมการใช้กฏหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

3.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม

4.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

5.สรุปผลรายงานโครงการอบรมส่งเสริมการใช้กฏหมายและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

6.ภาพกิจกรรม ระบุวันเวลา และสถานที่จัดกิจกรรม

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Check Also

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 มีบัันทึกข้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *