Upcoming Events
Home / กลุ่มงานบริหารทั่วไป / หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

บันทึกรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลอุดรธานี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลอุดรธานี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

Check Also

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2564

บันทึกรายงานผลก …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *