Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564 / ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 2. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 3. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 4. หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน มกราคม 2564
 5. หลักฐานชุดเบิกสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 6. หลักฐานชุดเบิกสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน มีนาคม 2564
 7. หลักฐานชุดเบิกสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน เมษายน 2564
 8. หลักฐานชุดเบิกสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
 9. หลักฐานชุดเบิกสำคัญการเบิกจ่ย 2 ชุด ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 10. หลักฐานการเบิกใบสำคัญการเบิกจ่าย 1 ชุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 11. หลักฐานการเบิกใบสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 12. หลักฐานการเบิกใบสำคัญการเบิกจ่าย 1 ชุด ประจำเดือนสิงหาคม 2564
 13. หลักฐานการเบิกใบสำคัญการเบิกจ่าย 2 ชุด ประจำเดือนสิงหาคม 2564

Check Also

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *