Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564 / แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังด้านสุขภาพ (CFO) โรงพยาบาลอุดรธานี ครั้งที่ 1 /2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 6 ตึกอำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี

Check Also

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *