Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564 / คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (Flowchart)

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน (Flowchart)

กลุ่มภารกิจสนับสนุน

  1. กลุ่มงานการเงิน
  2. กลุ่มงานบัญชี
  3. กลุ่มงานพัสดุ
  4. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
  5. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
  6. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  7. งานนิติกร
  8. งานตรวจสอบภายใน

กลุ่มภารกิจหลัก

  1. กลุ่มงานเภสัชกรรม
  2. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Check Also

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *