Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2564 / ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

บันทึกข้อความโปรดลงนามแผนตรวจสอบ โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563

บันทึกข้อความแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการตรวจสอบ โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Check Also

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับต …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *