Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ร่าง TOR เวชภัณฑ์ยา 9 รายการ

ร่าง TOR เวชภัณฑ์ยา 9 รายการ

doc_product_00106710041000000_63087360219
63087360219_1_2020818145642611
doc_product_00106710041000000_63087361837
63087361837_1_2020818152559419
doc_product_00106710041000000_63087363689
63087363689_1_2020818154542248
doc_product_00106710041000000_63087364927
63087364927_1_20208181641996
doc_product_00106710041000000_63087387184
63087387184_1_20208191419492
63087387184_1_2020819141813835
63087387184_1_2020819141834642
63087387184_1_2020819141854265
63087387184_1_2020819141918790

Check Also

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ (สำหรับเด็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

One comment

 1. ภญ. ณัฏฐ์ปุณยภา บัณฑิตภูรินทร์

  เรื่อง คุณสมบัติทางเทคนิคของยา Human Rabies Immunoglobulin ๓๐๐ IU/๒ ml injection
  เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Human Rabies Immunoglobulin ๓๐๐ IU/๒ ml injection
  เลขที่ ๖๓๐๘๗๓๖๐๒๑๙ จังหวัดอุดรธานี

  ขอแย้งในหัวข้อ 3.1.5. Osmolality ตามคุณสมบัติทางเทคนิคของยา Human Rabies Immunoglobulin ๓๐๐ IU/๒ ml injection ในส่วนของ Finished Product Specification ตาม European Pharmacopoeia 8.0 นั้น ใน Monograph ของ Human Rabies Immunoglobulin และ Human Normal immunoglobulin EP.8 ไม่ได้มีการระบุถึงหัวข้อ Osmolality เอาไว้ (ยกเว้นในกรณีที่เป็น Human Normal Immunoglobulin For Intravenous Administration) จึงขอให้พิจารณาตัดคุณสมบัติทางเทคนิคข้อ 3.1.5. Osmolality ออก

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

  ขอแสดงความนับถือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *