Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน ปี2563 / EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือ แลกเปลี่ยนความรู้ภายใน หน่วยงานในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

– เล่มEB 22 [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/1_UDH-EBIT-22_29Feb63-gogo.pdf” viewer=”google”]

–  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน ตุลาคม 2562 [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/1-merged-pdf.io-47.pdf” viewer=”google”]

–  ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/2-merged-pdf.io-48.pdf” viewer=”google”]

– ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน ธันวาคม 2562 [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/3-merged-pdf.io-49.pdf” viewer=”google”]

– ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน มกราคม 2563 [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/4-merged-pdf.io-50.pdf” viewer=”google”]

– ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/5-merged-pdf.io-51.pdf” viewer=”google”]

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หหน่วยงาน [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/Screenshot_4.png” viewer=”google”]

บันทึกขออนุญาติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน [embeddoc url=”http://udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/03/img-200311090007.pdf” viewer=”google”]

Check Also

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

[embeddoc url=& …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *