Upcoming Events

                         คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงาน ไฟล์
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2566
กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
2 คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนด้านบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
3 คู่มือการจัดการด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
4 คู่มือบริหารความต่อเนื่อง (BCP โควิด-19) กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
5 คูมือป้องกันและระงับอัคคีภัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
6 คู่มือบริหารความต่อเนื่องกรณีระบบสารสารสนเทศ (BCP IT) กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
8 คู่มือการจัดการภาวะฉุกเฉินสาธารณภัย สารเคมี กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่ 
9 หนังสือคู่มือแผนรับอุบัติภัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
10 คู่มือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี กลุ่มงานบริหารทั่วไป คลิกที่นี่
11 แนวทางปฏิบัติ งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม คลิกที่นี่
12 เล่มสรุปผลงานกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ปี 2565 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม คลิกที่นี่
13 สรุปโครงการอบรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมีในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม คลิกที่นี่

 

 

 

 

Check Also

หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขออนุมัติจัดสรร …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *