Upcoming Events
Home / กลุ่มงานพัสดุ (page 2)

กลุ่มงานพัสดุ

ร่าง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ Software ป้องกันไวรัส Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาดครุภัณณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 95 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 95 รายการ[ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระบอกพลาสติกสำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่กระเพาะอาหารปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด ๕๐ ซีซี (Disposable Syringe Irrigate) จำนวน ๑๗๗,๕๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(เครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ)

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(เครื่องเอ็ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อกระบอกพลาสติกสำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่กระเพาะอาหารปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด ๕๐ ซีซี (Disposable Syringe Irrigate) จำนวน ๑๗๗,๕๐๐ ชิ้น

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม