Upcoming Events
Home / กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังเพื่อใช้ยึดตรึงกระดูกสันหลังที่หัก หรือข้อถูกทำลายจากความเสื่อม จำนวน 4 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ซักฟอกและทางเดิน Cover way โรงพยาบาลอุดรธานี

1.5 Cover Way UDH

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน 3 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่าง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบใสชนิดขาเดียว

เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบใสชนิดขาเดียว

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบพร้อมใช้

เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้แบบพร้อมใช้

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนวน ๒ รายการ

รายการขดลวดหุ้มกราฟท์เพื่อการขยายหลอดเลือดแดง จำนว …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่องอกด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ปลายลดขนาด

รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่บริเวณช่อง …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน ๒ รายการ

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่ใช้ในช่องท้อ …

อ่านเพิ่มเติม