Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 81)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1.เครื่องตัดเนื้อแบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง  2. เคร …

อ่านเพิ่มเติม