Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 79)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบและเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๙00 ลิตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเครื่องอบและเป่าแห้งสายยางอุปกรณ์ทาง …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินเมตาบอริซึม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อเครื่องประเมินเมตาบอริซึม ด้วยวิธีกา …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาเช่าเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ 12 เตียง 1 ระบบ

ประกวดราคาเช่าเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญ …

อ่านเพิ่มเติม