Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 71)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเก …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผ่าตัดในข้อโดยผ่านกล้องส่องตรวจ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม