Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 58)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การซื้อวัสดุสำนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultra Sound Gastrovideoscope (EUS)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ …

อ่านเพิ่มเติม

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑)

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ …

อ่านเพิ่มเติม