Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 5)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงตึก OPD เก่าเป็น Premium Clinic ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ …

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา คมชัดสูงพร้อมระบบบันทึกวีดิทัศน์

img20230105_19263569 img20221221_15444673

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดดามกระดูกสันหลัง จำนวน ๓ หมวด)

ชุดดามกระดูกสันหลัง จำนวน 3 หมวด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผ่าตัดในข้อโดยผ่านกล้องส่องตรวจ จำนวน ๑๔ รายการ)

ชุดวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผ่าตัดในข้อโดยผ่านกล้ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๗ หมวด)

ชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน 7 หมวด

อ่านเพิ่มเติม