Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 4)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ …

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องอบแก๊สฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลิตร

img20230112_11222507 img20230119_19485424

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๒ รายการ

1. กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภ …

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าก๊อสพับและผ้าซับเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังเพื่อใช้ยึดตรึงกระดูกสันหลังที่หัก หรือข้อถูกทำลายจากความเสื่อม จำนวน ๔ หมวด)

ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังเพื่อใช้ยึดตรึงกระดูกสันหลั …

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงพื้นที่ซักฟอกและทางเดิน Cover way โรงพยาบาลอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

CoverWay

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา คมชัดสูงพร้อมระบบบันทึกวีดิทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img20230116_17252779 img20230116_17243542 img20221 …

อ่านเพิ่มเติม

ร่างประกาศ ประกวดราคซื้อหุ่นฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรแกรมชนิดไร้สาย จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

img20230112_15115949

อ่านเพิ่มเติม