Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 4)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อกระบอกพลาสติกสำหรับดูดหรือให้ของเหลวสู่กระเพาะอาหารปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด ๕๐ ซีซี (Disposable Syringe Irrigate) จำนวน ๑๗๗,๕๐๐ ชิ้น

อ่านเพิ่มเติม

ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทาสีภายนอกอาคารสงฆ์,อาคารเวชกรรมสังคม,อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ(เก่า),อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ(ใหม่) จำนวน 4 อาคาร โรงพยาบาลอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานีเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาชนิดสองระนาบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 11 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประ …

อ่านเพิ่มเติม