Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 3)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ชุดบรรจุแคปซูลกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ๒. ชุดเ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศึกษาเพื่อการติดตามผลเชิงกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดอุดรธานี  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอร …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีปร …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด และพับผ้า/บรรจุผ้าผู้ป่วย โรงพยาบาลอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริก …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่ใช้ในช่องท้อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://udh.go.th/new2016/wp-c …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผ่าตัดในข้อโดยผ่านกล้องส่องตรวจ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://udh.go.th/new2016/wp-c …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการปรับปรุงระบบการจัดการทางด้านการเงินของโรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา …

อ่านเพิ่มเติม