Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 3)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอนชนิดควบคุมความลึก

img20230124_16002503 img20230110_15123526

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจด้วยระบบพราสเจอร์ไรส์

img20230124_16020974 img20230110_15140328  

อ่านเพิ่มเติม