Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 3)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสำลีก้อนปราศจากเชื้อชุบแอลกอฮอล์ ๗๐% จำนวน ๓,๕๖๐,๐๐๐ ก้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสำหรับทารกแรกเกิด พร้อมระบบควบคุมแรงดันและปริมาตรและชนิดไม่ใส่ท่อแบบแรงดันบวกสองระดับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม