Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 20)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กรสำหรับโรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสารส …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๔๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๔ …

อ่านเพิ่มเติม