Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (page 2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดแก้ไขความผิดปกติคอและอกเอว จำนวน 2 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและเอว จำนวน 3 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(สำหรับตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง เต้านม ไทรอยด์ กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและระบบหลอดเลือด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม