Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องตรวจตา OPD ชั้น 4 ขยายพื้นที่และปรับปรุงห้องตรวจใหม่ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม