Upcoming Events
Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง ๕ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอ …

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อ แบบไม่มีแป้ง จำนวน 200,000 คู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก ส่วนเอว ส่วนสะโพกและส่วนคอ จำนวน ๒ หมวด)

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดโลหะดามกระดูกระยางค์และกระดูกสันหลัง จำนวน ๖ หมวด)

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (วัสดุออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๕ รายการ)

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ชุดแผ่นโลหะดามกระดูก จำนวน ๓ หมวด)

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ผ้าก๊อสพับและผ้าซับเลือด จำนวน ๓ รายการ)

ประกาศ จังหวัดอุดรธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณโรงพยาบาลอุดรธานี

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม