Upcoming Events
Home / ข่าวประกาศรับสมัคร (page 4)

ข่าวประกาศรับสมัคร

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ …

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร …

อ่านเพิ่มเติม