Upcoming Events
Home / ข่าวประกาศรับสมัคร

ข่าวประกาศรับสมัคร

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน …

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสรรหาและเ …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ร …

อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเ …

อ่านเพิ่มเติม