Upcoming Events
Home / (page 30)

kanokorn

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและหลอดเลือด(Single Plane Cath) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๑ เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices

อ่านเพิ่มเติม