Upcoming Events
Home / (page 20)

เนติพงษ์ แสงอ่อน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

บันทึกโปรดลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุปร …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ …

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอและเอว จำนวน 3 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพแบบรวมศูนย์ ๘ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(สำหรับตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง เต้านม ไทรอยด์ กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและระบบหลอดเลือด)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม