Upcoming Events
Home / (page 2)

เนติพงษ์ แสงอ่อน

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังผ่าน Pedicle ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบเปิด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

รายงานโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน”หลักสูตรข้าราชการที่ดี”

รายงานโครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รูปเล่ม รายงาน …

อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก ส่วนเอว ส่วนสะโพกและส่วนคอ จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดแผ่นโลหะดามกระดูกชนิดมีหัวพยุงและสกรูชนิดหัวล็อกและไม่ล็อก จำนวน 5 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ตามแนวทางการพัฒนาข้าราชการพลเรือน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2563

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ โครงการอบรมข้า …

อ่านเพิ่มเติม