Upcoming Events
Home / ชรินทร์ทิพย์ เสนาพันธ์

ชรินทร์ทิพย์ เสนาพันธ์

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณโรงพยาบาลอุดรธานี

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

ร่าง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ Software ป้องกันไวรัส Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง จ้างเหมาบำรุงรักษาต่อเนื่อง ระบบห้อง Data Center (DC DR Site)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสำรองฉุกเฉิน + ระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

[embeddoc url=”https://www.udh.go.th/new2016 …

อ่านเพิ่มเติม

ขายทอดตลาดครุภัณณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 95 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 95 รายการ[ …

อ่านเพิ่มเติม

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(เครื่องเอ็กซเรย์และเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ)

การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ(เครื่องเอ็ …

อ่านเพิ่มเติม