โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางพัฒนาเครือข่ายงานนิติเวช

บริการออนไลน์

Login Form

p20122560-1

     เช้าที่  13  ธันวาคม  2560 ที่ห้องประชุมจิตตะยโศธร โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางพัฒนาเครือข่ายงานนิติเวชเขตสุขภาพที่  8 โดยมี พนักงานสอบสวนนายแพทย์นิติเวช  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ดูแลรับผิดชอบงานนิติเวชมาร่วมประชุมมี นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล  จากกองบริหารการสาธารณสุข มาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับกองบริหารการสาธารณสุขได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นโดยรูปแบบและกิจกรรมผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้ทางด้านการพัฒนาแนวทางปฏิบัติงานนิติเวชของโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนให้สามารถดำเนินการนิติเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือเครือข่ายงานนิติเวชใน 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จั งหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพงานตรวจผู้ป่วยคดีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้ความสามารถในการพัฒนาต่อไป

    อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี