โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทฺปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต)

บริการออนไลน์

Login Form

โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทฺปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต)

    kgmj4ow82peh 

    วันที่ 7 ธ.ค. 60 เวลา 13.30 น. ณ ศาลา 100 ปี พระอุดมญาณโมลี วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี พระอาจารย์อินทร์ถวายสันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย พระสุทธิสารเมธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายธนพล จันทรนิมิ รอง ผวจ.อด. เข้าร่วมประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงพระศพพระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทฺปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) มีนายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ไวยาวัจกร วัดโพธิสมภรณ์ นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ที่ประชุมแจ้งประกาศวัดโพธฺสมภณ์เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำเพ็ญบำเพ็ญกุศลศพพระเดชพระคุณฯ พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธรรมยุต) และอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์โดยมีคณะกรรกมารฝ่ายสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายฆราวาส คณะกรรมการดำเนินงาน กำหนดการพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร) วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 กำหนดการพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน (สตมวาร) วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และในที่ประชุมมีมติกำหนดวันพระราชทานเพลิงพระศพพระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทฺปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี วันที่ 10 มีนาคม 2561

    อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี