บริการออนไลน์

Login Form

ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลอุดรธานี จัดทำบุญวันเกิดและร่วมรับฟังธรรม สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลประจำเดือนธันวาคม 2560 

a919851m4rtk

    เช้าวันที่   8  ธันวาคม  2560  ที่ชั้น 1 อาคาร 96  ปี  หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน  นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้นำรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานเจ้าหน้าผู้ป่วยและญาติร่วมทำบุญตักบาตร ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลอุดรธานีที่เกิดในเดือนธันวาคม ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดโพธิสมภรณ์ จำนวน 9 รูปมารับบิณฑบาต ร่วมกันจัดกิจกรรมสวดมนต์ฝึกทำสมาธิ 5-10 นาที  แจกของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วยฟังธรรมเบื้องต้นมาบรรยายธรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ซึ่งเดือนนี้พิเศษเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  วันที่ 10 ธันวาคม   นายแพทย์วิเชียร รุ่งธิติธรรม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษได้นำคณะเจ้าหน้าที่กล่าวอวยพรท่านผู้อำนวยการ

   อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี