บริการออนไลน์

Login Form

โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  

934q2c1j956m

        วันที่  30  พฤศจิกายน  2560   เวลา 10.00 น.  ณ  ลานเอนกประสงค์หลวงพ่ออินถวาย สันตุสสโก  โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์วิเชียร  รุ่งธิติธรรม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด  งานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี  และบุคคลในครอบครัว ซึ่งคณะทำงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้  โรงพยาบาลอุดรธานี  ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี  บ้านพักใจอุดรธานี  และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี  ตลอดจนเครือข่ายองค์กรสภาเด็กเยาวชน   กลุ่มสตรี  สารวัตรนักเรียน  ชมรมดนตรีจิตอาสา  และบริษัทห้างร้าน  ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหาร  เครื่องดื่ม  และเสื้อรณรงค์  ได้ร่วมกันดำเนินการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม ให้ตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยนิทรรศการความรู้การออกบูธให้คำแนะนำการเสวนาเรื่องบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการช่วยเหลือ  และการรณรงค์ติดริบบิ้นสีขาว กลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 200 คน

    อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี