บริการออนไลน์

Login Form

โรงพยาบาลอุดรธานี เตือนระวังโรคหน้าหนาว ปี 2560

bssdds78tl1j

       นายแพทย์ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี เปิดเผยว่าเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเริ่มเย็นลง ร่างกายอาจปรับสภาพไม่ทันและทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เพราะฤดูหนาวอากาศแห้ง ฝุ่นละอองมาก จึงขอเตือนประชาชนระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย  โรคที่มักเกิดในช่วงหน้าหนาว  ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ๒๐๐๙   ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อได้ง่าย โดยการหายใจเอาเชื้อที่ฟุ้งกระจายในอากาศ  เชื้ออยู่ในน้ำมูก  น้ำลายผู้ป่วย  แพร่กระจายได้กว้างขวางในที่ ๆ คนอยู่แออัด  ผู้ป่วยจะมีอาการ  ไข้สูง  ปวดศีรษะ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ   น้ำมูกไหล  ไอ จาม  เจ็บคอหรือแสบคอ  แต่ไข้หวัดใหญ่จะอาการรุนแรงกว่า ปอดบวม อาจเป็นโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดหรือติดเชื้อปอดบวมโดยตรง เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจที่รุนแรง ต้องรักษาทันที เป็นสาเหตุการตายอันดับ ๑ ในกลุ่มโรคติดเชื้อ เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หายใจหอบ เด็กเล็กจะซึม ไม่ดูดน้ำ ไม่ดูดนม  หายใจเสียงดัง บางรายหายใจหอบจนชายโครงบุ๋ม   โรคหัด เกิดจากไวรัสพบบ่อยในเด็ก ๑–๖ ปี ติดต่อง่ายโดยการ ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย มักเกิดช่วงปลายฤดูหนาว ผู้ป่วยจะมีอาการไข้และผื่นกระจายเต็มตัว ต้องระวังเกิดโรคปอดอักเสบแทรกซ้อน เพราะผู้ป่วยจะอาการรุนแรง หัดเยอรมัน เกิดจากไวรัส มีอาการไข้ ออกผื่นคล้ายหัด ติดต่อทางเดิน  หายใจ หัดเยอรมัน อาจทำให้ทารกในครรภ์พิการได้ถ้าแม่ติดเชื้อช่วง  ๓  เดือนแรกของการตั้งครรภ์  โรคสุกใส  เกิดจากไวรัส ติดต่อทางน้ำมูก  น้ำลาย หรือการสัมผัสน้ำเหลืองจากตุ่มพองใสที่ผิวหนังของผู้ป่วย อุจจาระร่วง อุจจาระร่วงช่วงฤดูหนาวมักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี เกิดจากไวรัส ติดต่อโดยดื่มน้ำและกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนอาการจะเริ่มด้วยไข้หวัดก่อนแล้วมีอาการถ่ายเหลว โดยทั่วไปไม่รุนแรง  แต่อาจทำให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงักไประยะหนึ่ง โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากเชื้อดิพทีเรีย ติดต่อได้ง่าย ทางเสมหะ เช่น การไอหรือจาม ดื่มน้ำร่วมแก้ว หรือใช้ภาชนะดื่มน้ำร่วมกัน ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอเมื่อตรวจดูในคอ จะพบแผ่นเยื่อขาวปนเทา ติดอยู่บริเวณทอนซิลและบริเวณลิ้นไก่ ในรายอาการรุนแรงจะเกิดการตีบตันของระบบทางเดินหายใจ หายใจลำบาก เนื่องจากเชื้อปล่อยพิษเข้ากระแสเลือดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและหัวใจวาย โรคหน้าหนาวสามารถป้องกันได้ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนเพียงพอ รักษาความอบอุ่นร่างกาย  ออกกำลังกายตามสมควร และนำเด็กรับวัคซีนให้ครบตามกำหนดนัดทุกครั้ง  

      อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นายมนตรี ดวงจันทร์ทอง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี