บริการออนไลน์

Login Form

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  

k2multosg8uj

        เช้าวันที่   26  ตุลาคม   2560   ณ  พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี   นายแพทย์ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  ดร.กิตติยา เตชะไพโรจน์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี  คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี  ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค โดยพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของแต่ละกระทรวง และพสกนิกรชาวอุดรธานี ร่วมวางดอกไม้จันทน์เป็นคณะแรก จากนั้นนายสมหวัง พ่วงบางโพ , นายสิธิชัย จินดาหลวง และนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นหัวหน้าคณะนำประชาชนร่วมวางดอกไม้จันทน์ ตามลำดับ ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว แต่ประชาชนยังทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง

   สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อาทิ จุดจอดรถ จังหวัดอุดรธานี จัดไว้ทั้ง 4 มุมเมือง พร้อมนำรถรับส่งประชาชนเข้ามายังมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองฟรี โรงทานจำนวนมากกว่า 400 โรงทาน รอบมณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองทั้งผลัดเช้า-บ่าย บริการอาหารเครื่องดื่มให้ผู้มาร่วมงาน การจัดห้องสุขาให้กับประชาชน ทั้งรถสุขาเคลื่อนที่ สุขาภายในศาลเจ้าปู่ย่า บริเวณศาลหลักเมือง รวมถึงส่วนราชการรอบมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง เปิดให้ประชาชนเข้าใช้ฟรีเช่นกัน ในด้านการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายทางการแพทย์ จัดจุดปฐมพยาบาล 4 จุดรอบมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง รวมถึงหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ จำนวน 50 ทีม ๆ ละ 2 คน ร่วมกับจิตอาสาด้านการแพทย์ แบ่งเป็นผลัดเช้า ผลัดบ่าย ซึ่งมีประชาชนหลายคนเป็นลมเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัด รวมถึงทีมสุขภาพจิต ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรค และทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นดูแลประชาชนตลอดงานพระราชพิธี  นอกจากนี้ ในช่วงเวลา 18.00 น. จังหวัดอุดรธานียังจะได้จัดให้มีมหรสพสมโภช จำนวน 4 ชุด เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพขององค์คีตะราชัน ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยชั้นสูง โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย , การแสดงรำ 89 จากครูนาฏศิลป์จังหวัดอุดรธานี ชุดน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และการแสดงหมอลำกลอนชุด "เสด็จฟ้าสถิตไทย" โดยศิลปินพื้นบ้านจังหวัดอุดรธานี และการแสดงรำแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 จำนวน 2,989 คน ผ่านบทเพลง “ชาวอุดรน้อมถวายอาลัย” หน้าพระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี

     อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นางสาวสุทธิดา รอดขันเมือง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี