บริการออนไลน์

Login Form

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี ออกหน่วยแพทย์พยาบาลและจิตอาสาฯ จ.อุดรธานี หลังร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

cx9latfggaij

             วันที่   26  ตุลาคม   2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี   นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  ดร.กิตติยา เตชะไพโรจน์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี  คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล  ทีมแพทย์  พยาบาล จากหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลอุดรธานี  บริการประชาชน เร่งช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ต่างเป็นลมแดดจำนวนมาก อันเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนจัดและอบอ้าว หลังประชาชนหลายคนต้องรอเข้าร่วมพิธี ทั้งที่นั่งภายในเต๊นท์เพื่อรอเข้าแถว และเข้าแถวรอวางดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณลานมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง หน้าพระเมรุมาศจำลอง นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ใช้บริการโรงทานที่โรงพยาบาลอุดรธานี ได้จัดให้บริการไว้บริเวณลานมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และที่เข้าแถวยาวจากหน้าพระเมรุมาศจำลอง จนถึงภายนอกมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ไม่สบายและขอใช้บริการกับหน่วยแพทย์ อันเนื่องมาจากความร้อนของแดดอีกด้วย   ทั้งนี้ หน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการแก่ประชาชน ในงานพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จัดไว้ทั้งหมด 4 จุด รอบมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมีโรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทร์นวัฒนา โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เขตสุขภาพที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ดำเนินการทางการแพทย์ร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ อีก 50 ทีม ๆ ละ 2 คน ร่วมกับจิตอาสาด้านการแพทย์ แบ่งเป็นผลัดเช้า ผลัดบ่าย โดยการบูรณาการทางการแพทย์ครั้งนี้ มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลนอร์ทอิสเทร์นวัฒนา โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม พร้อมด้วยจิตอาสาเฉพาะกิจฯ งานด้านการแพทย์ ร่วมสนับสนุนงานหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการแก่ประชาชน

      อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นางสาวสุทธิดา รอดขันเมือง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี