บริการออนไลน์

Login Form

โรงพยาบาลอุดรธานี จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ Primaey Care Cluster และการดูแลต่อเนื่อง (COC) โรงพยาบาลบึงกาฬ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬคนใหม่

lydq52rtq4h3

 

     บ่ายวันที่   10  ตุลาคม  2560   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี  อ.เมือง จ.บึงกาฬ  นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  นายสำราญ พรหมแช่ม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี  คณะแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี กว่า 150 คน   จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ Primaey Care Cluster และการดูแลต่อเนื่อง (COC)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี  อ.เมือง จ.บึงกาฬ  โดยมีนางมะลิจันทร์ กงระหัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี   นายบุญคุ้ม  เข็มศิริ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไคสี  และคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในภาพรวมของการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี   ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี  ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงจำนวนกว่า 23  ราย  

 
     อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นางสาวสุทธิดา รอดขันเมือง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี