บริการออนไลน์

Login Form

โรงพยาบาลอุดรธานี จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ Primaey Care Cluster และการดูแลต่อเนื่อง (COC) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี อ.เมือง จ.บึงกาฬ

lydq52rtq4h3

       บ่ายวันที่   10  ตุลาคม  2560   ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี  อ.เมือง จ.บึงกาฬ  นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  นายสำราญ พรหมแช่ม  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารโรงพยาบาลอุดรธานี  คณะแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี กว่า 150 คน   จัดโครงการศึกษาดูงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ Primaey Care Cluster และการดูแลต่อเนื่อง (COC)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี  อ.เมือง จ.บึงกาฬ  โดยมีนางมะลิจันทร์ กงระหัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี   นายบุญคุ้ม  เข็มศิริ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไคสี  และคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในภาพรวมของการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี   ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลไกสี  ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงจำนวนกว่า 23  ราย  

 
     อนิรุทธิ์  โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ    นางปนัดดา  ยันตรัตน์  นางสาวสุทธิดา รอดขันเมือง  หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา  รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี