บริการออนไลน์

Login Form

โรงพยาบาลอุดรธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2560

ztsk7jo3ne0z

 

                 เช้าวันที่ 28 กันยายน 2560 ที่หน้าอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายสำราญ พรหมแช่ม นางแก้วตา นาที รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ และชักธงขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช 2460 ลงวันที่ 28 กันยายนพุทธศักราช 2560 เรียกว่าธงไตรรงค์ และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย thai national forest และเริ่ม ในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นครั้งแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

อนิรุทธิ์ โพธิ์เพชรเล็บ ข่าว/ภาพ นางปนัดดา ยันตรัตน์ นางสาวสุทธิดา รอดขันเมือง หัวหน้าฝ่ายข่าว ทญ.สุปราณี เอี่ยมรักษา รองผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์ นายสำราญ พรหมแช่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลอุดรธานี หัวหน้ากองบรรณาธิการ อำนวยการโดยนพ. ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี