บริการออนไลน์

Login Form

- คู่มือการคีย์ [คลิกอ่านรายละเอียด]

 

1. ภาพรวมการสั่งใช้ยา [คลิกแสดงวีดีโอ]

 

2. การแก้ไขและยกเลิกรายการยาที่สั่ง [คลิกแสดงวีดีโอ]


3. การสั่งใช้ยาNED หรือยาที่ใช้นอกเงื่อนไขการใช้ยา [คลิกแสดงวีดีโอ]


4. การ RM [คลิกแสดงวีดีโอ]


5. การสร้างสูตรการสั่งยา [คลิกแสดงวีดีโอ]

 

คู่มือการใช้งาน  
1.ภาพรวม  
2.การสั่งยาด้วยโปรแกรม OPserv  
3.การแก้ไขรายการยาและการยกเลิกรายการยา  
4.การสั่งใช้ยา NEDหรือ ED นอกเงื่อนไข  
5.การดูประวัติยาเดิมคนไข้และการสั่งใช้ยาจากยาเดิม  
6.การตั้งสูตรยาด้วยตนเอง