บริการออนไลน์

Login Form

รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

6. ตำแหน่งเภสัชกร (ผลิตยาแผนไทย) 1 อัตรา (ไม่มีผู้สมัคร)

คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศ>>>>http://202.80.234.69/udh.hum/filedoc/281119_093347.pdf