บริการออนไลน์

Login Form

1.ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (ผู้พิการ)
2.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศ http://172.16.254.212/udh.hum/filedoc/261119_113923.pdf