บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ

- ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

คลิ๊กลิ้งค์เพื่ออ่านประกาศเพิ่มเติม >>http://202.80.234.69/udh.hum/filedoc/011119_093521.pdf