บริการออนไลน์

Login Form

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (คลิกลิ้งค์เพื่ออ่านประกาศ http://202.80.234.69/udh.hum/filedoc/060919_091327.pdf)

1. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
8. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 6 - 19 ก.ย. 2562