บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศ http://202.80.234.69/udh.hum/filedoc/060819_150939.pdf

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ