บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ

- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศ http://202.80.234.69/udh.hum/filedoc/020819_131511.pdf