บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง (คลิกลิ้งค์เพื่ออ่านรายละเอียด http://202.80.234.69/udh.hum/show_post.php?id=454)

- ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์
- ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งนักโภชนาการ
- ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
- ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ