บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) http://202.80.234.69/udh.hum/show_post.php?id=429

1.ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

5.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

6.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

7.ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

8.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

9.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์