บริการออนไลน์

Login Form

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา (คลิกลิ้งเพื่ออ่านรายละเอียด http://202.80.234.69/udh.hum/show_post.php?id=423)
1. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
7. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
8. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
9. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 มิถุนายน 2562