ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
พิมพ์
หมวด: ข่าวประกาศรับสมัคร

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเข้ารับข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศ) http://202.80.234.69/udh.hum/show_post.php?id=420

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา

2.ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา