บริการออนไลน์

Login Form

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศ 

http://202.80.234.69/udh.hum/show_post.php?id=419

-ตำแหน่งแพทย์แผนไทย

-ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
-ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก
-ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
-ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล